Zawiadamiamy, że Zarząd KIGEiT podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 11:30 (w pierwszym terminie) i o 12:00 (drugi termin) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
Zgromadzenie odbędzie się w restauracji JACK`S CINEMA przy ul. Brackiej 18  i będzie poświęcone wyborom nowych władz Izby.

Dla uczestników dostępne są obecnie następujące dokumenty:
  • Uchwała Zarządu o zwołaniu NWZ KIGEiT <tutaj>.
  • Projekty uchwał NWZ KIGEiT <tutaj>.
  • Informacja Zarządu do Członków Izby <tutaj>.
  • Wybory w pytaniach i odpowiedziach <tutaj>.
  • Formularz zgłoszenia kandydata do organu wybieralnego Izby <tutaj>.
  • Formularz zgody na kandydowanie <tutaj>.
  • Poparcie kandydatury na Prezesa KIGEiT <tutaj>.
  • Formularz życiorysu zawodowego kandydata <tutaj>.
  • Aktualny Statut i regulaminy obowiązujące w Izbie <tutaj>.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia KIGEiT, członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami. W związku z tym delegaci powinni dostarczyć najpóźniej przed rozpoczęciem Zgromadzenia pełnomocnictwo na formularzu dostępnym <tutaj>.

Niezbędne dane i dokumenty nt. NWZ KIGEiT będą również dostępne dla członków Izby w wydzielonym miejscu na naszej witrynie internetowej. Będą tam również zamieszczone sylwetki kandydatów do władz Izby.
Chcielibyśmy również zaprosić Państwa na spotkanie integracyjne Członków KIGEiT, które zaplanowane zostało na wtorek 20 listopada 2018 r. w Warszawie w restauracji JACK`S CINEMA przy ul. Brackiej 18 o godz. 18:00. Będzie to okazja do spotkania w nieformalnej atmosferze oraz do wręczenia okolicznościowych dyplomów i medali XXV-lecia KIGEiT przedstawicielom członków, którzy jeszcze ich nie odebrali. Prosimy o zarezerwowanie terminu na to spotkanie w Państwa kalendarzach.

UWAGA!

Prosimy Członków Izby o potwierdzenie obecności zarówno na NWZ KIGEiT (21.11.2018) jak również na wieczornym spotkaniu integracyjnym (20.11.2018) do dnia 16 listopada 2018 r. na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl