W dniach 14-15 maja 2019 roku w Budvie w Czarnogórze odbędzie się międzynarodowa konferencja „Military Communications and Information Systems ICMCIS2019„. Jest to konferencja z 20-letnią tradycją w dziedzinie komunikacji wojskowej i systemów informatycznych. Głównym celem konferencji jest stworzenie sprawnego forum przydatnych kontaktów i wymiany pomysłów na temat rozwoju i wdrażania zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w systemach wojskowych. Konferencja stanowi doskonałą okazję do omówienia różnych punktów widzenia i wymiany doświadczeń. Konferencja organizowana jest przez Atlantic Council of Montenegro, przy pełnym wsparciu Instytutu Bezpieczeństwa i czarnogórskim Ministerstwie Obrony.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji.