Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje w zakresie zmian załącznika III i IV dyrektywy RoHS (2011/65/UE). Konsultacje są prowadzone na stronie internetowej Öko-Institut e.V. i dotyczą m.in.:

  • rtęci w elektrycznych złączach obrotowych w wyrobach medycznych (załącznik IV, 42),
  • ołowiu i chromu VI w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Lead and hexavalent chromium compounds in electric and electronic iniciators of explosives for civil (professional) use).

Szczegółowe informacje zostały opublikowane w Project Description. Konsultacje potrwają do końca października. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy do 29 października 2018 r. na adres: kigeit@kigeit.org.pl.


Poniżej znajdą Państwo dokumenty dotyczące zmian załącznika II, III i IV dyrektywy RoHS (2011/65/UE) tzw. RoHS, które będą omawiane na Grupie KE (ENV.B.3 Circular Economy & Green Growth), z uprzejmą prośbą o uwagi i komentarze do 23 października 2018 r.

  • Study to assess 3 exemption requests (one for mercury and two for lead) (Pack 13)Final,
  • Study to assess eight (8) exemption requests in Annexes III and IV to Directive 2011/65/EU: “Renewal of exemptions III.41, IV.37, IV.41, and requests for new exemptions for lead and DEHP in certain NRMM engines applications, lead in solder and hexavalent chromium to be used in mass spectrometers, lead in certain thermal cutoff fuses and lead in solders of certain applications used to identify radiation” (Pack 14)Final <tutaj>.
  • Draft Manual Methodology for Identification and Assessment of Substances for Inclusion in the List of Restricted Substances (Annex II) under the RoHS2 Directive (Pack 15).