26 września 2018 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie z kandydatem na Prezydenta Warszawy – panem Rafałem Trzaskowskim. Na spotkanie przybyło prawie 40 osób, reprezentujących głównie firmy z sektora elektroniki, telekomunikacji i technik informacyjnych.

Tematem spotkania było omówienie działań i związanych z nimi planów inwestycyjnych, niezbędnym do przekształcenia Warszawy w Smart City.

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy zaproponował aby miasto i jego instytucje stało się otwartym laboratorium gdzie opracowywano by rozwiązania Smart City. Takie opracowania badawczo wdrożeniowe byłyby realizowane w trybie współpracy firm z miastem, na podstawie art.4 pkt 3 lit. a, zamawiane przez miasto bez przetargów. Jądrem dla tego projektu jest proponowana strefa laboratoriów wdrożeniowych dla firm technologicznych i start-upów na Pradze w rejonie Dworca Wschodniego, przy planowanej do realizacji obwodnicy Śródmiejskiej. Pierwszy etap strefy to lokalizacja laboratorium na działkach miejskich leżących na Pradze Południe w okolicach Dworca Wschodniego. Plan przewiduje również możliwość dalszej rozbudowy laboratorium na sąsiadujących z działkami terenach kolejowych, we współpracy z PKP.

Kandydat uważa, że pracując w Parlamencie Europejskim i Ministerstwie Cyfryzacji wystarczająco poznał problematykę udostępniania danych zbieranych przez podmioty publiczne na potrzeby budowy usług i aplikacji ułatwiających życie mieszkańcom. Rafał Trzaskowski deklarował, że Warszawa udostępni dane cyfrowe dla firm tak, by mogły one budować swoje aplikacje inteligentnego miasta. Miasto jako uczestnik projektu zapewniałoby jednocześnie referencje użytkowania dla firm. Program budowy Inteligentnej Warszawy przyczyni się do wypełniania treścią Strategii #Warszawa2030, w której podnoszenie innowacyjności jest jednym z celów strategicznych.

Do otwierania laboratoriów w tym rejonie R. Trzaskowski chciałby zapraszać firmy, a także warszawskie uczelnie zainteresowane tworzeniem m.in. systemów transportowych (zarządzanie ruchem, sygnalizacją uliczną, parkowaniem itp.), zajmujących się OZE i magazynowaniem energii. Podawał przykłady: aplikacja, która pomoże znaleźć miejsce do parkowania czy zarządzać ruchem na warszawskich ulicach, inteligentne węzły przesiadkowe, miejski system monitorowania smogu, inteligentne czujniki pozwalające zoptymalizować odbiór śmieci, czy Karta Miejska nowej generacji. Wsparciem dla rozwoju i inwestycji firm uczestniczących w programie Inteligentna Warszawa, byłby Warszawski Fundusz Inwestycyjny, który byłby organizowany przez miasto.

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego inteligentne miasto to nowa filozofia zarządzania. Zapewni większy udział obywateli w podejmowaniu decyzji, lepsze publiczne konsultacje dzięki nowych technologiom informatycznym. Ułatwi mieszkańcom codzienne życie, poprzez aplikacje stworzone dzięki integracji cyfrowych systemów miasta i danych jakimi miasto dysponuje. Integrację systemów i nadzorowanie współpracy z campusem zapewniałby powołany Inżynier Inteligentnej Warszawy – pełnomocnik Prezydenta Miasta.

W dyskusji zabrali głos m.in. prof. Stanisław Wincenciak, prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej i Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

  • Z naszej perspektywy całość wygląda realistycznie – mówił J. Tworóg. Przekonywał, że to szansa na powstanie „tysięcy” miejsc pracy i nowych usług, lepszego życia.
  • Oceniamy projekt pozytywnie, widzimy miejsce dla naszych działań, dla naszych pracowników, studentów – mówił prof. S. Wincenciak.

Pan Rafał Trzaskowski podkreślił, że dzięki Strefie Laboratorium Innowacji Miasta, Warszawa stanie się Miastem Przyszłości i liderem nowoczesnych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej.