KIGEiT zaprasza na organizowane przez PARP spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania Ochrona własności przemysłowej.

Dla kogo:

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej. Dofinansowanie możesz również przeznaczyć na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Ponadto, możesz uzyskać pomoc w ochronie Twoich praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Możesz otrzymać do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%. Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej!

Na spotkaniu ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektów, a także udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin i miejsce:

Spotkanie odbędzie się 11 października 2018 r. w Warszawie w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, 00-830 Warszawa (sala Jowisz, parter) w godzinach 10.00-13.30.

Poddziałanie 2.3.4 POIR skierowane jest do MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Rejestracja:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zarejestruj się na spotkanie wypełniając formularz <tutaj>