Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-257/2018 (decyzja)

Data wydania decyzji:   2018-10-09

Sygnatura akt:   DNR-2.730.120.2018.KK

Uczestnicy postępowania:   „ZEXT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie