W dniu 7 czerwca 2018 r. odbyło się drugie, w kadencji 2017-18, otwarte spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Na spotkaniu przedyskutowano m. in. propozycje nowych zawodów związanych z branżą. Zdecydowano o podjęciu prac nad dokumentacją do wniosku o stworzenie nowych zawodów. Omówiono także spotkania zarządu w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz w Ministerstwie Cyfryzacji.