W dniu 24 października 2018 r. odbyło się trzecie, w kadencji 2017-18, spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Na spotkaniu zaprezentowali się nowi członkowie Sekcji firmy ASTRO S.A. i Logrus Marcin Rausch. Omówiono współpracę z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Ministerstwem Cyfryzacji, MEN, MSiT i MKDiN. Omówiono działania związane z organizacją paneli na konferencji PIKE i PGA.