KIGEiT informuje, że na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu SSE Zarząd Sekcji postanowił zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków SSE na dzień 27 marca 2018 r. o godz.