Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) wspólnie z Politechniką Warszawską (PW) przeprowadziła czwarte warsztaty w ramach projektu Green Power Electronics, podczas których omówiono częściowe wyniki i status realizowanych projektów pilotażowych oraz podsumowano główne wnioski z realizacji planu działania projektu. Warsztaty odbyły się w dniu 6 marca 2018 r. w Warszawie z udziałem około 30 uczestników z szerokiej gamy firm i instytutów badawczych z branży energetycznej i ICT.

Warsztaty odbywały się równolegle do corocznej konferencji FG TIME, która jest wspólnym projektem dwóch głównych izb gospodarczych dla branży cyfrowej w Polsce, tj. KIGEiT oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Celem FG TIME jest kształtowanie specjalizacji polskiej branży cyfrowej, zgodnie z jej możliwościami i aspiracjami. Celem wszystkich poprzednich edycji Forum Gospodarczego TIME było przedstawienie osiągnięć polskiego przemysłu i omówienie możliwych kierunków rozwoju branży ICT (elektronika, komunikacja, inteligentne sieci i technologie informacyjne).

Warsztaty otworzyli prezes KIGEiT Stefan Kamiński i wiceprezes Jarosław Tworóg, przedstawiając krótkie wprowadzenie do głównych tematów projektu Green Power Electronics, koncentrując się na mapie drogowej, a następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji Mariusza Sochackiego (Politechnika Warszawska) omawiającej techniczne aspekty projektów pilotażowych.

Firmy uczestniczące w warsztatach wyraziły zainteresowanie elementami półprzewodnikowymi, mającymi zastosowanie w urządzeniach do inteligentnego zarządzania mikroenergią (pojedyncze panele słoneczne, magazyn energii itp.). Rozmowy te były ważne z uwagi na trwającą w Polsce dyskusję o budowie sieci 5G i ostatnich zmianach rządowych, które dotknęły sektor energetyczny w Polsce.

KIGEiT i PW zachęcały firmy podczas spotkania do angażowania się w bieżące projekty pilotażowe i oferowały możliwości konsultacyjne w swoim obszarze technicznym.