Lider rynku gazomierzy w Europie Apator Metrix podpisał umowę z należącą do Grupy Atende Software spółką Phoenix Systems. Umowa dotyczy wykorzystania systemu operacyjnego Phoenix-RTOS jako podstawy dla inteligentnych gazomierzy.
Apator Metrix S.A. jest jednym z największych producentów gazomierzy w Europie. Inteligentne liczniki nowej generacji będą przeznaczone na rynki zagraniczne, w pierwszej kolejności na rynek włoski.
Jako podstawę dla oprogramowania gazomierza wykorzystano system operacyjny Phoenix-RTOS, dzięki któremu udało się bardzo szybko stworzyć oprogramowanie urządzenia. Oprogramowanie zostało napisane w taki sam sposób jak dla tradycyjnych systemów operacyjnych jednak udało się zachować bardzo mały rozmiar kodu wynikowego oraz zminimalizowano pobór energii, tak by gazomierz mógł działać ponad 10 lat na pojedynczej baterii. Dla nowych gazomierzy rozpoczęto już kilkumiesięczny proces certyfikacyjny.

„Gwałtowny rozwój w dziedzinie tzw. inteligentnych budynków oraz inteligentnych sieci powoduje, że technologiami komunikacyjnymi związanymi z opomiarowaniem mediów zaczynają interesować się najwięksi gracze technologiczni na rynku IT. To może również spowodować zmianę priorytetów w zakresie zarządzania pracami rozwojowymi przez producentów liczników. Tradycyjny model, gdzie wyrób był projektowany od początku do końca w firmie przestaje być efektywny. Technologie w zakresie sieci AMR/AMI zmierzają szybko w kierunku standaryzacji i priorytetem dla nas staje się obecnie maksymalne skrócenie drogi produktu do rynku, a to można uzyskać tylko przez outsourcing części prac rozwojowych oraz ukierunkowanie się na szybkie implementowanie i dostosowanie rozwiązań systemowych. Z producentów liczników stajemy się stopniowo producentami hardware’u. Współpraca z firmą Phoenix Systems w zakresie systemu operacyjnego Phoenix-RTOS ma charakter strategiczny i wpisuje się w naszą nową strategię zarzadzania zasobami R&D. Korzystamy z zewnętrznych kompetencji, aby w jak najszybszym czasie stworzyć wyrób dostosowany do potrzeb konkretnego rynku i wziąć udział w programie wymiany liczników. Jednocześnie architektura licznika inteligentnego musi być na tyle elastyczna, aby wyrób po odpowiedniej modyfikacji mógł spełniać wymagania innych rynków.” mówi Arkadiusz Chmielewski, prezes zarządu Apator Metrix.

„Inteligentne gazomierze to kolejne urządzenia Internetu Rzeczy, w których sprawdza się Phoenix RTOS. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z ich bogatej funkcjonalności, a przede wszystkim z bardzo rygorystycznych wymagań w zakresie konstrukcji i poboru prądu. Jestem bardzo dumny, że Phoenix-RTOS posłużył jako baza dla oprogramowania gazomierza. Wierzę, że już wkrótce urządzenia pojawią się na rynku.” mówi Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Phoenix Systems.

Apator Metrix S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Apator i jednym z największych producentów gazomierzy w Europie. W roku 2016 Spółka wyeksportowała, głównie na rynki Europy Zachodniej 87% swoich wyrobów, z czego większość to Gazomierze Inteligentne (Smart Gas Meters).
Phoenix Systems sp. z o. o. to startup technologiczny, który stworzył i rozwija system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS na potrzeby rynku Internetu Rzeczy (IoT), w tym w szczególności na potrzeby rynku Smart Utility.