21 kwietnia 2017 r. w siedzibie firmy Atende Software sp. z o.o. w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków SIS-SG KIGEiT będące dziesiątym spotkaniem członków sekcji.

Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem zarządu za okres upływającej kadencji. Następnie udzieliło skwitowania ustępującemu zarządowi i dokonało wyboru nowego zarządu w kadencji 2017-20. Zarząd zebrał się bezpośrednio po zakończeniu ZC i wybrał prezydium w następującym składzie:

  • Paweł Pisarczyk (Atende Software) – Przewodniczący
  • Tomasz Borkowski ((MindMade) – Wiceprzewodniczący
  • Mariola Sawczuk (MODUS) – Wiceprzewodnicząca
  • Mariusz Zejdler (Nordisk Polska) – Wiceprzewodniczący
  • Jarosław Wojtulewicz (Apator) – Sekretarz
  • Piotr Derbis (Landis+Gyr) – Członek
  • Jerzy Obuchowicz (DEHN Polska) – Członek
  • Adam Orzech (Solar NE) – Członek
  • Ryszard Rybus (Globema) – Członek.

Ponadto ZC podjęło uchwały o: zmianie regulaminu, planie działań na najbliższe 12 miesięcy i budżecie funduszu celowego sekcji.