Informujemy, ze kolejnym członkiem sekcji została firma CEZ Polska sp. z o.o.

CEZ Polska sp. z o.o. została utworzona w 2006 roku. Spółka jest odpowiedzialna za strategiczne zarządzanie działalnością Grupy CEZ w Polsce. CEZ Polska nadzoruje funkcjonowanie spółek wchodzących w skład Grupy, które działają na terenie Polski, odpowiada za ich restrukturyzację i integrację zgodnie ze standardami obowiązującymi w Grupie CEZ oraz prowadzi działania w zakresie rozpoznawania możliwości inwestycyjnych i wdrażania nowych projektów rozwojowych.
W ramach integracji Grupy, wydzielono w spółce CEZ Polska wielofunkcyjne centrum usług wspólnych (Shared Services Center), będące zapleczem dla wszystkich spółek w Polsce. SSC zabezpiecza usługi związane z kadrami i płacami, IT, logistyką, księgowością oraz finansami, pozwalając na optymalizację procesów i zasobów, łatwiejszy dostęp do danych sprawozdawczych, a co za tym idzie – redukcję kosztów. Stworzenie SSC umożliwia również lepsze przygotowanie Grupy do globalizacji.
CEZ Polska sp. z o.o. jest spółką zależną firmy ČEZ, a. s.

Nowemu członkowi życzymy sukcesów na polu wdrażania rozwiązań z zakresu Smart Grids!