W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 20 lipca 2017 r., ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki sejmowe nr 1733, 1747 i 1747-A) oraz jej przyjęciem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu w dniu 26 lipca br. (druki senackie nr 568, 568A), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji dnia 31 lipca 2017 roku wystosowała do Prezydenta RP apel o zawetowanie tej ustawy.
Zdaniem Izby przyjęcie uchwalonych regulacji grozi wzrostem ryzyka dla inwestorów a Skarb Państwa narazi na wielomiliardowe roszczenia.
Apel Izby jest dostępny <tutaj>.

Relacje z konferencji prasowej, która odbyła się 4 sierpnia b.r. można znaleźć <tutaj> i <tutaj>.