27 czerwca 2017 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków SOWI KIGEiT będące piątym spotkaniem członków sekcji.

Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem zarządu za okres  ostatnich 12 miesięcy i upływającej kadencji. Następnie udzieliło skwitowania ustępującemu zarządowi i dokonało wyboru nowego zarządu w kadencji 2017-20 w następującym składzie:

  • Teresa Wierzbowska (Cyfrowy Polsat S.A.) – Przewodnicząca
  • Anna Słoboda ((EL-TRADE sp. z o.o.) – Wiceprzewodnicząca
  • Andrzej Zarębski (AZ i Wspólnicy sp. z o.o.) – Sekretarz.

Ponadto ZC podjęło uchwałę o planie działań na najbliższe 12 miesięcy.