W ramach prowadzonych prac w projekcie Green Power Electronics otrzymaliśmy od Uniwersytetu w Sonderborgu aktualną roadmapę technologiczno-produktową (TRANSNATIONAL TECHNOLOGY AND PRODUCT ROADMAP), która wskazuje bariery w adopcji energooszczędnych rozwiązań Advanced Power Electronics (APE) w rejonie Morza Bałtyckiego (BSR). Dokument ten, który będzie podlegał dalszym pracom uwzględnia sytuację w 7 krajach, a dokładnie w Niemczech, Danii, Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce oraz Szwecji.
Rozdział dotyczący sytuacji w Polsce (zaczyna się na stronie 15), lekturę którego szczególnie polecamy Państwa uwadze, został opracowany na podstawie 2 warsztatów, zorganizowanych przez naszą Izbę w dniach 29.11.2016 r. oraz 06.03.2017 r. W najbliższym czasie planujemy kolejne spotkania (warsztaty), których celem będzie przedyskutowanie i uzupełnienie dotychczasowych wniosków. O wszelkich szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco, ale już teraz zachęcamy do aktywnego włączenia się w dalsze prace.