Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2015 r. skierowało projekt nowelizacji ustawy o OZE do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających wypłacenie wytwórcom energii z mikroinstalacji stałych cen zakupu (feed in tariff), a także rozwiązanie problemu tzw. luki inwestycyjnej to kluczowe propozycje zawarte w nowelizacji ustawy o OZE. Uwagi można było zgłaszać do 29 maja 2015 r.

Dokumenty do pobrania:

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

150529_Stanowisko_KIGEiT_OZE