W kwietniu rozpoczęły się konsultacje dotyczące oceny wniosków zmieniających załącznik III i IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Konsultacje dotyczą następujących wniosków:
“Lead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing compressors, with a stated electrical power input of only 9 kW or lower for the HVACR industry”
“Lead in white glasses used for optical applications”
“Cadmium and Lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards”
“Lead in thin film electronic sensor elements such as pyroelectric sensors or piezoelectric sensors”
“Lead in high voltage cables and cable assemblies for a rated voltage higher than 250kV DC, containing up to 4% lead by weight” (for industrial monitoring and control instruments, Annex IV)
“Lead as activator in the fluorescent powder (1% lead by weight or less) of discharge lamps when used as phototherapy lamps containing phosphors such as BSP (BaSi2O5:Pb) (Annex IV)

Dokumenty dostępne są w zakładce Consultation

Konsultacje „on line” potrwają do dn. 19 czerwca 2015 r.