Dnia 4 marca 2015 r. Prezes KIGEiT Stefan Kamiński skierował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi do do projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  z dnia 04 lutego 2015 roku.

Pełna treść stanowiska Izby jest dostępna tu: 1,2 Mb.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR można znaleźć <tutaj>.