Konsultacje w sprawie strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi na szczeblu KE pracami nad przygotowaniem strategii jednolitego rynku cyfrowego Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do nas z prośbą o stanowisko w zakresie priorytetów, problemów i celów strategicznych, które powinny być zaadresowane we wspomnianej strategii. Jak wskazuje MG, ze względu na złożoność i wielowymiarowość pojęcia jednolitego rynku cyfrowego, nie ogranicza się on tylko do regulacji prawnych, zjawisk społecznych i procesów gospodarczych związanych z Internetem, lecz odnosi się także do całej branży technologii teleinformatycznych, a także powiązanych kwestii rozwoju infrastruktury, czy także kompetencji niezbędnych do wykorzystania potencjału tych technologii.

Państwa wkład do tego dokumentu będzie bardzo cenny. Dlatego prosimy o przesyłanie swoich opinii i stanowisk na adres anna.pazdziorko@kigeit.org.pl w terminie do 13 lutego 2015 roku. Prosimy o przekazanie tej informacji do osób zainteresowanych tematem w Waszej firmie.