Konsultacje w sprawie pomocy finansowej na nowe usługi i aplikacje w ramach POPC

Uprzejmie informujemy, że Izba otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, prośbę o opinię w sprawie projektu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji „Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020„.

Postęp prac legislacyjnych nad projektem znajdą Państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacji <tutaj>.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do w/w. projektu rozporządzenia w terminie do 12.02.2015 r. również w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres naszej Izby kigeit@kigeit.org.pl lub bezpośrednio do MAiC na adres: agnieszka.krauzowicz@mac.gov.pl.

Uwagi można nadsyłać w terminie do 13 lutego 2015 roku. Prosimy o przekazanie tej informacji do osób zainteresowanych tematem w Waszej firmie.