Konsultacje w sprawie projektu stanowiska Izby w sprawie specyfikacja AMI

W gronie Prezydium zarządu KIGEiT oraz ekspertów został przygotowany projekt „Stanowiska Zarządu KIGEiT dotyczącego Projektu Wzorcowej Specyfikacji Technicznej AMI” opracowanej w ramach Zespołu Roboczego Warsztatów Rynku Energetycznego.

Zwracamy się do Państwa o zapoznanie się z przygotowanym stanowiskiem i zgłoszenie (w trybie pilnym) swoich uwag i opinii.

Projekt stanowiska znajdą Państwo <tutaj> wraz z dokumentem przygotowany dla Rady ds. Cyfryzacji <tutaj> (powołujemy się na niego w stanowisku).

Proszę o zgłaszanie uwag (w trybie rejestracji zmian) w terminie do dnia 03 lutego 2015 roku do godz. 14.00. 

Prosimy o przekazanie tej informacji do osób zainteresowanych tematem w Waszej firmie.