zapraszamy do udziału w 20 Zgromadzeniu Członków Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG KIGEiT).  Zgromadzenie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Izby.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu przesłano elektronicznie.


UWAGA! Wypełnione pełomocnictwo należy dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Rezprezentanci bez wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w głosowaniach.