Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury scalonej (CN) obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku. (Dz.U. UE nr 2023/2364 z 31.10.2023). W nowej taryfie, na produkty objęte Porozumieniem ITA obniżono stawki celne, wprowadzono nowe stawki, wydzielono grupowanie na „Pasywne rozdzielacze optyczne, niezawierające elementów elektrycznych ani elektronicznych, do telekomunikacji” (bez cła) w pozycji 9013 80 40 i 9013 80 80 (cło 4,7%). Wprowadzono nowe podpozycje do pozycji 3915 Odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych.

Zmiany wprowadzone do taryfy celnej oznaczono symbolem (★) Odnoszą się do nowych numerów kodów CN a oznaczone symbolem (■), odnoszą się do numerów kodów używanych w poprzednim roku, ale z innym zakresem.

Pełny tekst nowej Nomenklatury scalonej znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.