Z przyjemnością informujemy, że z początkiem listopada do grona członków KIGEiT dołączyła firma Polski Światłowód Otwarty, oferująca operatorom detalicznym otwarty i niedyskryminacyjny dostęp do największej wyłącznie hurtowej sieci szerokopasmowej w Polsce o zasięgu 3,7 mln gospodarstw domowych.

PŚO na starcie dysponuje otwartą siecią szerokopasmową docierającą do ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w Polsce. Dostęp do niej będzie oferowany wyłącznie w modelu hurtowym. Dzięki intensywnym inwestycjom spółki w rozwój infrastruktury światłowodowej, do 2028 roku PŚO planuje wybudować 2 mln nowych linii, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych.

Istniejąca sieć HFC, umożliwiająca świadczenie usług do 1 Gbit/s będzie zmodernizowana do technologii FTTH. Dodatkowo do 2028 roku spółka powiększy obecny zasięg o ponad 2 mln linii. Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest w najnowocześniejszej technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

Więcej informacji o firmie oraz oferowanych usługach można znaleźć na stronie: www.swiatlowodotwarty.pl