Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2020-2022 36,1 proc. firm przemysłowych i 34,2 firm usługowych było aktywnych innowacyjnie. Oznacza to wzrost w porównaniu z okresem 2019-2021: w przypadku firm przemysłowych prawie o 10 pkt. proc., a firm usługowych – o 12 pkt. proc. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 26 mld PLN (wzrost r/r o 36,6 proc.). Wzrost nakładów zanotowano również w przedsiębiorstwach usługowych – do prawie 30 mld PLN (o 32,8 proc. r/r.). Firmy przeznaczały środki przede wszystkim na działalność badawczą i rozwojową (49,2 proc. nakładów na innowacje w firmach przemysłowych i 55,4 proc. w usługowych).

Więcej informacji wraz z linkiem do raportu znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.