Jest nam niezmiernie miło, że możemy poinformować Państwa o powołaniu Komitetu Użytkowników MŚP do projektu „Wielofunkcyjna obudowa urządzeń elektronicznych na bazie aluminium w gospodarce obiegu zamkniętego” (Alu4CED). W ramach tego Komitetu będą się spotykały polskie firmy. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o  dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach 34 konkursu Inicjatywy CORNET.

Komitet Użytkowników MŚP ma za zadanie na bieżąco monitorować postępy w projekcie. Członkowie Komitetu Użytkowników MŚP nie są formalnymi partnerami w projekcie i nie otrzymują dofinansowania z Centrum.  W posiedzeniach Komitetu Użytkowników MŚP mogą brać udział w charakterze obserwatorów przedstawiciele dużych przedsiębiorstw.

Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w Komitecie Użytkowników do kontaktu i podpisania Listów Intencyjnych. Aktualnie odbywają się techniczne spotkania robocze. W grudniu rozpoczną się cykliczne spotkania wspólne. Więcej infrmacji prześlemy na podstawie zapytania wysłanego na adres e-mail biura Izby.