Komitet HSC (Harmonized System Committee) Światowej Organizacji Celnej (WCO) na 71 sesji (w marcu 2023 r.) sfinalizował i zatwierdził: 18 poprawek do Nomenklatury HS2027, 12 poprawek do Not wyjaśniających do HS2022, 23 nowe opinie klasyfikacyjne, 462 klasyfikacje INN i 30 nowych decyzji klasyfikacyjnych. Dokumenty Komitetu HSC WCO z tego posiedzenia znajdą Państwo <tutaj>. Po zakończeniu 71 sesji Komitetu Systemu Zharmonizowanego WCO, Komisja (UE) zobowiązana jest wydać (w formie Komunikatu) wykaz przyjętych rozstrzygnięć dotyczących, m.in.: zmian decyzji klasyfikacyjnych, zmian do Not wyjaśniających i zmian do Kompendium opinii klasyfikacyjnych. Wykaz przyjętych przez HSC rozstrzygnięć klasyfikacyjnych ma przełożenie na decyzje w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich. Zgodnie z Komunikatem Komisji (UE), wiążące informacje taryfowe (WIT) przestają być ważne od daty jego publikacji, jeśli stają się one niezgodne z interpretacją nomenklatury celnej, jako wynik następujących międzynarodowych środków taryfowych z powodu zmiany Not wyjaśniających do HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej. Państwa członkowskie na tej podstawie zobowiązane są do weryfikacji wydanych przez siebie WIT-ów. Ma to na celu utrzymanie aktualnej bazy danych EBTI oraz wyeliminowanie wszystkich nieważnych WIT-ów.

Dla przemysłu elektronicznego zmiany dotyczą WIT-ów na towary z pozycji:

 1. 7007.19 – Display Cover Glass for Smartphones;
 2. 7007.19 – Display Cover Glass for smart refrigerators;
 3. 8528.71 – An electronic unit (dimensions: 100 x 100 x 17 mm) with an HDMI port, two USB ports, an Ethernet port, an SD card reader, 1 GB to 8 GB RAM data storage, an infrared remote control and an Android 7.1.2 operating system;
 4. 8539.39 – HID (hi-intensity discharge lamp) Bulb Xenon, with ballast;
 5. 8539.52 – Led Headlight with external voltage regulator;
 6. 8419.81 – Electric coffee percolator, with a capacity of 45 cups. The user manual describes it as for domestic use;
 7. 8419.81 – Electric coffee percolator, with a capacity of 45 cups;
 8. 8471.41 – Interacting conference terminal;
 9. 8516.10 – Dual-system water heater for domestic use;
 10. 8543.20 – Zegar, przeznaczony dla operatorów sieci telekomunikacyjnych do generowania G.811;
 11. 9405.42 – Strip lights being 24 V Indoor LED Strip Light, 4 W, cool white.

Pełny wykaz przyjętych przez Unię Europejska rozstrzygnięć klasyfikacyjnych związanych z decyzjami HSC WCO znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.