16 października 2023 Komisja zaproponowała środki mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom mikroplastikiem wynikającym z niezamierzonego uwolnienia granulatów tworzyw sztucznych. Obecnie każdego roku do środowiska uwalnia się od 52 do 184 tysięcy ton pelletu w wyniku niewłaściwego postępowania w całym łańcuchu dostaw. Wniosek Komisji ma na celu zapewnienie, że wszystkie podmioty zajmujące się pelletem w UE zastosują niezbędne środki ostrożności. Oczekuje się, że zmniejszy to uwalnianie pelletu nawet o 74%, prowadząc do czystszych ekosystemów, przyczyniając się do powstania rzek i oceanów wolnych od tworzyw sztucznych oraz zmniejszając potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Wspólne środki ogólnounijne pomogą również wyrównać szanse poszczególnych podmiotów. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym na stronie KE <tutaj>.