Izba zachęca do udziału w konsultacjach projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej pt.: Dostawy energii elektrycznej w UE – sektorowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa (EU electricity supply – sector-specific rules on cybersecurity (network code)). W ramach tej inicjatywy planuje się opracowanie przepisów dla unijnego sektora energii elektrycznej („kodeks sieci”) mające na celu uwzględnienie aspektów cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej. Pomoże to zwiększyć odporność i bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego UE.

Powstaną zasady dotyczące:

    • ocena ryzyka cyberbezpieczeństwa
    • wspólne minimalne wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa
    • planowanie, raportowanie i monitorowanie
    • zarządzanie kryzysowe.

Uwagi można zgłaszać bezpośrednio na stronach KE do 17 listopada 2023r.