Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2024 roku. W przypadku stwierdzenia, że dany towar objęty wnioskiem produkowany jest w Polsce należy skontaktować się z Wydziałem Środków Handlowych Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (WŚH DHiWM MRiT) z Panią Małgorzatą Miąsko w celu złożenia sprzeciwu. Nasi eksperci także służą pomocą – prosimy o kontakt poprzez nasz adres poczty elektronicznej: gdrc@kigeit.org.pl). Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie. Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 14 listopada 2023 rokuSprzeciwy/poparcia do nowych wniosków należy złożyć w terminie do dnia 8 grudnia 2023 roku. Pełną listę wniosków udostępnioną przez WŚH DHiWM MRiT znajdą Państwo <tutaj>. Zgodnie z tradycją opracowaliśmy dla Państwa wyciąg z listy zawierającej towary bez cła dla sektora elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz elektronikę dla przemysłu motoryzacyjnego. Wyciąg ten znajdą Państwo <tutaj>.