W dniu 17 sierpnia 2023 r. w wieku 91 lat zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka. Zasłużony Senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Oddziału Elektroniki Informatyki Telekomunikacji SEP.

Jerzy Klamka przez 4 kadencje (16 lat) był  przewodniczącym Międzystowarzyszeniowego Komitetu Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP-SIMP od 1990 do 2006 r. Był redaktorem naczelnym czasopisma SEP „Elektronizacja” od 2002 r. do 2004 r. oraz redaktorem naczelnym czasopisma SEP „Elektronika-konstrukcje, technologie, zastosowania” od 2004 r. do 2016 r. Były członek Centralnej Komisji Wydawniczej SEP w latach 1998-2002 i 2007-2011.

Prowadził prace naukowo-badawcze przez 46 lat od 1954 do 2000 r. początkowo w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, a następnie w Instytucie Techniki Elektronowej. Był doradcą w fabrykach półprzewodnikowych PEWA i TEWA w latach 50-tych. Opracował i zorganizował produkcję specjalnych diod krzemowych w OBSŁ (obecnie Wojskowy Instytut Łączności) w latach 60-tych. Lata 1968-1989 jako nauczyciel akademicki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Członek Sekcji Mikrofal Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Promotor czterech doktoratów. Opublikował 5 monografii, 130 artykułów i uzyskał 8 patentów. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jerzy Klamka za swoje osiągnięcia w dziedzinie rozwoju elektroniki półprzewodnikowej był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim O.O.P. (1978), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju: Brązowym (1962), Srebrnym (1973) i Złotym (1978), Złotą Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego (1976) a także nagrodami m.in. Nagrodą Państwową II stopnia (zespołowa) w 1964 r i ok. 20 nagrodami resortów nauki, przemysłu i obrony.

Za działalność w SEP, a także w SIMP wyróżniono Kol. prof. dra hab. inż. Jerzego Klamkę Srebrną Odznaką Honorową SEP (1998), Złotymi Odznakami Honorowymi SEP (2007) i SIMP (2008), a także Medalami im. prof. Janusza Groszkowskiego (2008), im. prof. Jana Nowackiego (2013) i Medalem z okazji 100-lecia SEP (2019) oraz Srebrną Honorową NOT (2017). W 2016 r. otrzymał tytuł „Złoty Inżynier”.


Msza żałobna odbędzie się w piątek 25 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza (Stare Powązki) po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.