KIGEiT informuje, że 25 lipca Rada UE przyjęła dyrektywę o efektywności energetycznej. Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie zużycia energii końcowej na szczeblu UE o 11,7% w 2030 r. Dyrektywa  ukaże się następnie w Dzienniku Urzędowym UE, a jej przepisy wejdą w życie 20 dni później.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Rady UE <tutaj>.