Konsultacje dokumentu roboczego dot. dolin wodorowych trwają do 5 września 2023r. Izba zachęca do zgłaszania uwag do dokumentu na stronach UE.

Doliny wodorowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju czystej gospodarki wodorowej i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. W planie działania przedstawiono strategiczne priorytety i kroki niezbędne do osiągnięcia celu zawartego w planie REPowerEU, jakim jest podwojenie liczby dolin wodorowych w UE do 2025 r. Opisano w nim również, w jaki sposób doliny wodorowe przyczynią się do osiągnięcia celu zawartego w planie REPowerEU, jakim jest produkowanie do 2030 r. w Unii 10 Mt wodoru odnawialnego rocznie i importowanie 10 Mt takiego wodoru rocznie.