Mając na uwadze realizację ważnego społecznie celu Ministerstwa Cyfryzacji, jakim jest ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie, chcielibyśmy wskazać na rozwiązania, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dzieci oraz wesprą rodziców i opiekunów w skutecznej kontroli treści dla nieletnich. Z tego względu proponujemy wdrożenie powszechnego oraz bezpłatnego narzędzia kontroli rodzicielskiej, które odpowie na potrzebę ochrony dzieci, zapewni na rynku wspólny standard oraz pozwoli uniknąć ryzyka cenzury Internetu oraz ograniczenia prywatności dorosłych użytkowników w Internecie, które niesie obecny projekt ustawy w tym zakresie.

Komunikat sześciu organizacji branży telekomunikacyjnej dostępny: TUTAJ