25 lipca 2023 Rada Europejska zatwierdziła rozporządzenie ustanawiające ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników – znane jako akt w sprawie czipów. Następnie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie trzeciego dnia po podpisaniu go przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Rady. Ma na celu stworzenie warunków do rozwoju europejskiej bazy przemysłowej w dziedzinie półprzewodników, przyciągnięcie inwestycji, wypromowanie badań naukowych i innowacji oraz przygotowanie Europy na przyszłe kryzysy w zakresie dostaw układów scalonych. Pozwoli na uruchomienie inwestycji publicznych i prywatnych w wysokości 43 mld EUR (3,3 mld EUR z budżetu UE), w celu podwojenia udziału UE w światowym rynku półprzewodników – z obecnych 10% do co najmniej 20% w 2030 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Rady Europejskiej <tutaj> i w komunikacie prasowym <tutaj>.