Pojawiły się liczne zapytania z Państwa strony zarówno te e-mailowo jak i telefoniczne dot. wyników naszych badań ograniczników przepięć tzw. SPD co nas bardzo cieszy. Zwróciliśmy uwagę na problem wprowadzania do obrotu produktów nie spełniających obowiązujących norm, a tak istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników.

Jednym z podstawowych pytań zadawanych jako pierwsze było „Jakie marki produktów uzyskały negatywne wyniki testów?”. Niestety z przyczyn formalnych nie możemy na chwilę obecną podać pełnych wyników badań. Nasza Izba wspiera działania organów nadzoru rynku i dopóki wszystkie zgłoszone produkty nie zostaną zweryfikowane, nie możemy ujawnić nazw konkretnych marek badanych produktów. Czynności kontrolne prowadzone są nie tylko w Polsce, ale również we Francji ze względu na stwierdzenie niezgodności w deklaracjach zgodności produktu oraz Czechach w związku z tym, że podmiotem wprowadzającym wyrób do obrotu jest podmiot z Czech.

Nawiązując jednak do opublikowanego artykułu możemy stwierdzić, że produkty zgłoszone do UOKiK były w większości znakowane niezgodnie z normą PN-EN 61643-11 (10 z 14 produktów zgłoszonych do urzędu było nieprawidłowo oznaczonych). Należy więc zwracać szczególną uwagę na prawidłowe oznaczenia na produkcie. Drugą istotną kwestią przy wyborze organicznika przepięć powinna być cena. Z przeprowadzonych badań wynika, że produkty o rażąco niskiej cenie detalicznej reprezentują niską jakość i nie spełniają wymogów wspomnianej normy. Kolejnym ważnym elementem powinna być prawidłowo wystawiona deklaracja zgodności. W trakcie badań ujawnione zostały nieprawidłowości, takie jak: powoływanie się na nieaktualną dyrektywę/normę produktową lub tylko na część normy, niepoprawne oznakowanie CE, brak tłumaczenia Deklaracji na język polski, którego wymaga polskie ustawodawstwo.

Reasumując przy doborze ochrony odgromowej i przepięciowej, pierwszym sygnałem mówiącym o niespełnianiu wymagań normy przez produkt jest niska cena, kolejnym nieprawidłowe oznakowanie produktu, jak również brak lub nieprawidłowości w deklaracji zgodności. Wszystkie wymienione punkty kontrolne mogą być sprawdzone organoleptycznie i nie trzeba do nich specjalnych badań, a z punktu widzenia nabywcy powinny być kluczowe w doborze SPD.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić prawidłowe oznaczenia produktów oraz jak powinna być wystawiona prawidłowo deklaracja zgodności, zapraszamy do lektury naszej broszury.