W toku prac Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP powołany został zespół ds. konkurencji, który prowadzi aktywny dialog z UOKiK, badający temat warunków konkurowania globalnie z perspektywy polskich przedsiębiorców(zwłaszcza na styku konkurowania firm z Polski z firmami z zagranicy – tak na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych). Pojawiła się potrzeba zebrania opinii przedsiębiorców, czy napotykają – interesujące zespół – negatywne zjawiska. Przygotowana została ankieta w tym temacie, która umożliwi empiryczną identyfikację najistotniejszych i najczęściej zgłaszanych problemów oraz ich skalę. Warto podkreślić, że badaniem objęte są nie tylko firmy eksportujące, ale i te działające na rynku krajowym (one też mogą spotykać się z negatywnymi zjawiskami w zakresie konkurencji).

Informacje techniczne: W elektronicznej wersji ankiety, można w części pytań wskazać „brak odpowiedzi” (by dalej kontynuować). Ankietę mogą Państwo wypełnić <tutaj>.