UE odgrywa wiodącą rolę w globalnej walce z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, wspierając utworzenie koalicji na rzecz wyeliminowania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi do 2040 r. W dniu 26.05.2023 roku, koalicja opublikowała deklarację ministerialna wzywająca do zawarcia w nowym traktacie kilku podstawowych zobowiązań prawnych. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.