Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pismo z prośbą o uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji (WPL MC poz. 185).

Zgodnie z OSR projektowane regulacje mają na celu określenie zasad projektowania, budowy i przebudowy zasilania w energię elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji oraz stworzenia przejrzystego otoczenia prawnego, ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty obecnie funkcjonujące na rynku, a także przedsiębiorców, którzy zamierzają dopiero podjąć taką działalność.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 7 kwietnia 2023 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).