Komisja Europejska przedstawiła założenia zapowiadanego dokumentu „Net-Zero Industry Act”. Jest to element Europejskiego Zielonego Ładu, który ma prowadzić do bezemisyjnego przemysłu. Kluczem jest wsparcie lokalnego potencjału. Projekt zakłada działania mające na celu zwiększenie odporności i konkurencyjności produkcji technologii bezemisyjnych w UE. Ustawa ma za zadanie stworzenie lepszych warunków do tworzenia projektów o zerowej emisji netto w Europie i przyciągnie inwestycje, tak aby do 2030 r. ogólna unijna zdolność produkcyjna w zakresie strategicznych technologii o zerowej wartości netto zbliżyła się lub osiągnęła co najmniej 40 % potrzeb Unii w zakresie wdrażania.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach trwających do 27 czerwca 2023r. Więcej informacji o konsultacjach znajdą je Państwo <tutaj>.