Komisja (UE) proponuje reformę struktury unijnego rynku energii elektrycznej w celu większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony konsumentów i zwiększenia konkurencyjności przemysłu. Komisja Europejska podaje, że proponowana reforma będzie teraz musiała zostać przedyskutowana i uzgodniona przez Parlament Europejski i Radę przed jej wejściem w życie.

Proponowana reforma przewiduje przegląd kilku aktów prawnych UE – w szczególności rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej, dyrektywy w sprawie energii elektrycznej oraz rozporządzenia REMIT. Wprowadza środki, które zachęcają do zawierania długoterminowych umów na energię ze źródeł niekopalnych i wprowadzają do systemu bardziej ekologiczne i elastyczne rozwiązania mające stanowić konkurencję dla gazu, takie jak odpowiedź odbioru i magazynowanie.

Budowanie systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii będzie miało kluczowe znaczenie nie tylko dla obniżenia rachunków konsumentów, ale również dla zapewnienia zrównoważonych i niezależnych dostaw energii do UE.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach do 17 maja 2023r. Sprawę w KIGEiT koordynuje Sekcja Energii i Paliw KIGEiT (SEiP).