Rozpoczęły się konsultacje Komisji (UE) na temat sposobu gromadzenia danych dotyczących kontroli wywozu. Rozporządzenie (UE) 2021/821 w sprawie produktów podwójnego zastosowania nakazuje gromadzenie określonych informacji o zezwoleniach istotnych dla wdrażania i egzekwowania kontroli wywozu ze względu na skuteczność, spójność i przejrzystość kontroli wywozu w UE. W szczególności art. 26 rozporządzenia wymaga, aby sprawozdanie roczne zawierało szczegółowe informacje na temat wydawania zezwoleń, administrowania i egzekwowania kontroli w UE. Konsultacje potrwają do 28 lutego 2023 godz. 18:00 (CET). Więcej informacji o konsultacjach znajdą Państwo w komunikacie prasowym <tutaj>. Zainteresowane strony proszone są o przekazywanie uwag poprzez przesyłanie uwag za pomocą linku dostępnego <tutaj>. Sprawę w naszej Izbie koordynuje Komitet Polityki Handlowej (KPH).