Komisja (UE) ogłosiła konsultacje w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 dotyczące aktualizacji Systemu Kontroli Importu 2 i dodania Ukrainy do formularzy zobowiązań gwaranta stosowanych w tranzycie. Inicjatywa ta pomoże wdrożyć nowy unijny system ochrony przed przybyciem towarów – system kontroli importu 2. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i ochrony towarów wprowadzanych na jednolity rynek poprzez skuteczne kontrole oparte na analizie ryzyka. Ponadto po przystąpieniu Ukrainy do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej dodaje Ukrainę do wykazu krajów będących gwarantami w zakresie tranzytu, tak aby odpowiedzialność finansowa gwaranta miała zastosowanie we wszystkich krajach będących stronami konwencji. Konsultacje potrwają do 29 grudnia 2022 roku. Przebieg konsultacji – wraz z pobraniem projektu rozporządzenia oraz zgłaszaniem uwag – mogą Państwo śledzić <tutaj>.

Prace w naszej Izbie koordynuje Komitet Polityki Handlowej (KPH)