zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji Elektroniki Azotkowej, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Łukasiewicz IMIF przy Alei Lotników 32/46 (budynek 4) .

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostaną przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.