W dniu 10 października 2022 roku rozpoczęły się europejskie konsultacje dotyczące półprzewodników. Niestety, jak informują nas współorganizatorzy, jak dotąd odzew jest niewielki. Dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa o wsparcie i udział w poniższym badaniu. Konsultacje będą trwały do 11 listopada 2022. 
Komisja Europejska przeanalizuje i opracuje wyniki konsultacji oraz będzie współpracować z Europejską Grupą Ekspertów ds. Półprzewodników (ESEG) w celu zaproponowania rozwiązania dla mechanizmu monitorowania, który będzie obejmował identyfikację potencjalnych wskaźników wczesnego ostrzegania w celu przewidywania przyszłych niedoborów w łańcuchu dostaw półprzewodników i zapobiegać kryzysom półprzewodnikowym. Więcej informacji o konsultacjach znajdą Państwo <tutaj>
  • Firmy, które chciałyby wziąć udział w ankiecie dostawców, mogą uzyskać do niej dostęp pod następującym linkiem <tutaj>
  • Firmy, które chciałyby wziąć udział w ankiecie dla użytkowników końcowych, mogą uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem następującego linku:<tutaj>
Odpowiedzi zostaną przesłane na bezpieczną platformę ankiet UE, do której dostęp ma tylko Komisja Europejska. Komisja będzie respektować poufność informacji i danych uzyskanych za pośrednictwem tych badań. Komisja opublikuje odpowiedzi na te ankiety w formie zbiorczej i anonimowej.
Zachęcamy do udziału w badaniu!