Informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła ocenę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), pod kątem jej skuteczności, możliwości uproszczenia i ewentualnej konieczności zmian.
Do 3 listopada 2022 r. trwają internetowe konsultacje publiczne na portalu Komisji <tutaj>. Można tam znaleźć również więcej informacji o całym procesie oceny ww. dyrektywy i przewidywanym harmonogramie prac.
W związku z powyższym zapraszamy do przesyłania uwag do niniejszego projektu rozporządzenia do dnia 3 listopada 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Komitetu Końca Życia Produktu (KKŻP).