W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych dokumentu „Ramy wsparcia sektorów kultury i kreatywnych w Polsce”.  Konsultowany dokument znajduje się na stronie MKiDN <tutaj> .

Jak informuje MKiDN opracowanie i przyjęcie dokumentu kierunkowego wspierającego zieloną i cyfrową transformację w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych stanowi realizację jednego z tzw. kamieni milowych w ramach reformy A.2.5 Wzmocnienie potencjału sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz rozwoju gospodarczego, stanowiącej jeden z elementów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Uprzejmie informuję, że uwagi do dokumentu można zgłaszać bezpośrednio na adres MKiDN dmisk@kultura.gov.pl