Izba otrzymała z KPRM, z Departamentu Regulacji Cyfrowych projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (UD451), z prośbą o zgłaszanie uwag.

Projekt ustawy tworzy ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu, do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich. W tym celu na operatorów/dostawców internetu nałożony zostanie obowiązek:

  • wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie,
  • podejmowania działań promocyjnych, by uświadamiać  abonentów o możliwości korzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie,
  • opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach, które mają na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.

Ponadto, Minister ds. cyfryzacji będzie mógł przy współpracy z UKE przeprowadzać kontrolę, by weryfikować przestrzeganie przepisów ustawy przez dostawców, w tym kompletności raportu o podjętych przez dostawcę działań, oraz nałożyć karę pieniężną na dostawców niewywiązujących się z obowiązków ustawowych.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 26 października 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji, Izby (PIIT, KIGEiT, Lewiatan i Mediakom) wysłały w dniu 9 listopada 2022 r., do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko.