Ukazały się poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 20 stycznia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD)). Parlament Europejski zgłosił 457 poprawek do wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego jednolitego rynku usług cyfrowych. Pełny tekst Poprawek znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.